Artikler og kategorier
Tjenestebeskrivelser
Søk - Kontakter
plg_search_phocadownload
Nettlenker
Kalender

Logg på programmer fra Intranett

  Logg på
ePhorte / Agresso /
Sensitive program

 

 outlook-logo 
Outlook Online

logo-ecoonline
ecoonline.no

phoca thumb m DDV logo
DDV
tlf.: 95297000
  Kontaktinfo:
  Besøks-/postadr.:   Nesgata 11, 4480 Kvinesdal
  Sentralbord: 38 35 77 00
  Epostadresse:
  Webside: Kvinesdal kommune
  Kommunenummer: 1037
  Org.nr: 964 964 076    Bankkonto: 3000 28 66168

QM+
 Ikon for Plania Plania PC-hengelas HS PRO
 Ikon for kartløsningKart  Turnus Kvinesdal
Turnus Kvinesdal

Logg på 

CIM

Forsideinformasjon

 

Ledige stillinger

Publisert . Sist endret . i kategorien Intranett

Kulturenheten, Knaben leirskole
Leirskolelærer 2x80% fast
(frist 06.10.2020)

Vesterdalen skole:
Undervisningsstilling 100% fast
(frist 11.10.2020)

Kvinesdal bo og dagsenter, boenhetene:
Sykepleier natt 66% sv.skapsvikariat
(frist 05.10.2020)

Enhet for levekår:
Enhetsleder 100% fast
(frist 05.10.2020)

Kvinesdal ungdomsskole:
Undervisningsstillinger, vikariat 80% og vikariat 100%
(frist: 04.10.2020)

Plan- og miljøenheten:
Byggesaksbehandler 100% vikariat
(frist 22.09.2020)

For mer informasjon og søknadsskjema klikk her

Arbeidsmiljøprisen 2020

Publisert . Sist endret . i kategorien Intranett


Hvem kan delta?
Avdelinger eller enheter.

Hvem kan foreslå kandidater:
Alle ansatte i Kvinesdal kommune.

Frister og utdeling:
Frist for forslag på kandidater er 01. oktober hvert år.
Utdeling skjer i november.

Hvordan foreslå kandidater?
Bruk eget søknadsskjema for arbeidsmiljøprisen.
Navn på avdeling/enhet med en fyldig begrunnelse der alle punktene under kriterier er beskrevet.
Sendes: Personalsjef.

Til grunn for avgjørelsen legges følgende kriterier:
• Helse, trivsel og arbeidsglede.
• Tiltak som er iverksatt det siste året for å bedre arbeidsmiljøet.
• Aktiv bruk av QM+.
• Aktivt arbeid med å redusere sykefraværet.
• Helhetlig tankegang i forhold til IA-arbeidet.
(det er en tidsintervall på hvert 5 år for å motta prisen)

Hvem kårer vinner?
AMU vurderer innkomne forslag og plukker ut vinnere.
Prisen deles ut av AMUs leder eller nestleder.

Hva inneholder arbeidsmiljøprisen?
Diplom, heder og ære! 15.000 kr som brukes til trivselsfremmende tiltak i avdeling/enheten.

Søknadsskjema: Søknadsskjema_for_arbeidsmiljøprisen 2020.doc

Arbeidsmiljøprisen2020.pdf

Velferdsboligene åpnes for bruk igjen

Publisert . Sist endret . i kategorien Intranett

Velferdsboligene på Knaben ble i mars stengt for bruk som et smitteforebyggende tiltak.

Boligene åpnes nå for bruk igjen, booking skjer via servicekontoret tlf. 38 35 77 00.

Pris for leie av boliger er kr 300,- per døgn og utvask kr 600,-. Det er ikke mulig å ta utvask selv.

 

Ledige stillinger

Publisert . Sist endret . i kategorien Intranett

Kvinesdal ungdomsskole:
Undervisningsstillinger, vikariat 80% og vikariat 100%
(frist: 04.10.2020)

Plan- og miljøenheten:
Byggesaksbehandler 100% vikariat
(frist 22.09.2020)

Helsenettverk Lister:
Samhandlingskoordinator
(frist 18.09.20)

Kvinesdal bo og dagsenter,
Langtidsavdelingen:
Studentstilling sykepleier/vernepleier 14,08% fast
(frist 17.09.20)

Enhet for levekår:
Psykolog / Psykologspesialist 100% fast
(frist 16.09.20)

For mer informasjon og søknadsskjema klikk her