Artikler og kategorier
Tjenestebeskrivelser
Søk - Kontakter
plg_search_phocadownload
Nettlenker
Kalender

Arkivplan

Publisert . Sist endret . i kategorien Intern informasjon

Arkivplan.no er en tjeneste levert av selskapet Nexus Group AS. Tjenesten er utviklet i tett samarbeid med de kommunale arkivinstituasjonene. Utviklingsprosjektet har vært støttet av ABM-Utvikling. Bakgrunnen for prosjektet Arkivplan.no er at overgangen til elektronisk saksbehandling øker behovet for en arkivplan som blir brukt og som til enhver tid er oppdatert.

Her finner du oppdatert arkivplan for Kvinesdal kommune.
Her finner du hovedsiden til arkivplan.no.
Her finner du IKAVA Interkommunalt arkiv i Vest Agder IKS.

Tekstdokumenter i postlista

Publisert . Sist endret . i kategorien Intern informasjon

PostkasseKommunestyret vedtok 22.2.12 i sak 16/12 "Kvinesdal - en åpen kommune" at det skal legges ut fulltekstdokumenter i postlista. Mandag 15. oktober starter utleggingen. 

Alle typer offentlige dokumenter vil bli lagt ut, både mottatte og sendte brev, notater og saksframlegg. Av tekniske årsaker vil samtidig postlister før 11. oktober bli utilgjengelige.

Det er svært viktig at du som saksbehandler sjekker nøye om dokumentene dine er korrekt kodet og skjermet.
Det gjelder både mottatte brev og det du skriver selv av utgående brev og notater. Konsekvensene av manglende koding og skjerming blir så langt større når publikum får tilgang til tekstdokumentene.

 

Web-redaksjonen

Publisert . Sist endret . i kategorien Intern informasjon

Ønsker du å få ut en nyhet eller noe informasjon eller noe informasjon er feil eller mangler, kan du ta kontakt med en i web-redaksjonen.

Ansvarlig redaktør: Camilla B. Dunsæd
Web-redaktør: Mari S. Unhammer

Andre redaktører:
Plan/Miljø/Teknisk drift: Karianne Torvestad
Pleie/omsorg/helse: Cecilie Karlsen
Politikk, støtte: Anne Lise Gullestad
Skole/Barnehage: Finn Kydland