Artikler og kategorier
Tjenestebeskrivelser
Søk - Kontakter
plg_search_phocadownload
Nettlenker
Kalender

Konflikter på arbeidsplassen påvirker trivsel og arbeidsinnsats. De kan ofte være langvarige og føre til omplasseringer, sykemeldinger og oppsigelse.

Konflikter kan løses, håndteres og forebygges. Dette er hovedgrunnen til at Kvinesdal kommune har innført de nedenstående kommunikasjonsreglene til psykolog Jan Atle Andersen som et av virkemidlene for et godt psykososialt arbeid. Vi ønsker glade og trygge arbeidstakere som trives på jobb. Vi ønsker gode arbeidsforhold for alle våre ansatte