Artikler og kategorier
Tjenestebeskrivelser
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Nettlenker
Kalender

Ordfører

Publisert . Sist endret . i kategorien Ordfører

Ordfører 2015-2019: Per Sverre Kvinlaug (KrF)Kontaktinformasjon:

Besøks- og postadresse: Nesgata 11, 4480 Kvinesdal
Telefon: 38 35 78 20
Mobiltelefon: 90 91 28 27
Ordfører i perioden 2015-2019: Per Sverre Kvinlaug (KrF)
E-post:  

Ordføreren er kommunens øverste politiske leder, og er kommunens rettslige representant.

Ordførerens viktigste oppgaver er:

  • Å være møteleder for formannskap og kommunestyre
  • Å representere kommunen ved ulike anledninger
  • Å være bindeledd og formidler av synspunkter mellom folkevalgte og administrasjonen
  • Å være tilgjengelig for kommunenes innbyggere og å følge opp enkeltsaker i den forbindelse
  • Å være drivkraft i kommunens tiltaksarbeid

Kvinesdal kommunes målsetting i kommuneplanen er å leve opp til slagordet Vakker | vennlig | vågal.
Hovedmålet er at Kvinesdal skal ha 6722 innbyggere i 2022. Vi satser derfor mye på å fremme bolyst og attraktivitet.
Jeg utfører mitt verv på heltid og har kontor i 2. etasje i Rådhuset, Nesgt. 11.

Ser frem til et godt samarbeid med alle kommunens innbyggere og næringsliv. Vil gjøre mitt ytterste for å legge til rette for et stort lokalt engasjement, innovasjonstenkning og et blomstrende næringsliv.
Dersom du har tanker, innspill eller gode idèer er det bare å ta kontakt!

Jeg ønsker å være en ordfører for alle!