Artikler og kategorier
Tjenestebeskrivelser
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Nettlenker
Kalender

Styrer, råd, utvalg og nemnder

Publisert . Sist endret . i kategorien Andre råd, utvalg og nemnder

Til høyre i denne siden kan du se hvem som er valgt til de ulike utvalg, råd og nemnder for valgperioden.

Medlemmer i: 

Kommunestyret,

Driftsutvalget

Formannskapet

Forvaltningsutvalget

Ved å velge aktuell lenke finner du navn på medlemmer og varamedlemmer. Du vil også finne informasjon om hvem som er valgt som leder og nestleder i de råd og nemnder dette er valgt.

Valg på medlemmer og varamedlemmer til disse råd og nemndene skjer hver 4. år, samme år som det avholdes kommunestyrevalg.