Artikler og kategorier
Tjenestebeskrivelser
Søk - Kontakter
plg_search_phocadownload
Nettlenker
Kalender

Årsrapporter og -regnskap

Publisert . Sist endret . i kategorien Økonomi/regnskap

Kommunens mål og resultat rapporteres i årsrapporter fra hver enkelt enhet og behandles i Kommunestyret i juni påfølgende år. Årsrapportene viser om man har nådd de mål og resultat som er satt i Virksomhetsplanene. Nedenfor finner du publiserte rapporter, beretninger og regnskap: