Artikler og kategorier
Tjenestebeskrivelser
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Nettlenker
Kalender

BEREDSKAPSØVELSE 3. JUNI 2015

Publisert . Sist endret . i kategorien Beredskap

ordforer Svein Arne Jerstad 25102013I dag onsdag 3. juni deltar Kvinesdal kommune i beredskapsøvelsen Vestavind. Hensikten med slike øvelser er å teste og øve kommunens beredskap til å takle uventa og uønska hendelser.

Beredskap og krisehåndtering

Publisert . Sist endret . i kategorien Beredskap

Kvinesdal kommune arbeider for å forebygge alle typer skader og være best mulig forberedt på krisesituasjoner. Vi gjør dette i samarbeid med mange andre aktører for at innbyggerne i Kvinesdal skal kunne leve i et trygt og godt lokalsamfunn.

Nødtelefoner

Publisert . Sist endret . i kategorien Beredskap

Liste over viktige nødtelefonnummer
TelefonnummerOrganisasjon
110 Brann
112 Politi
113 Ambulanse
116 117 Kvinesdal Legevakt
91 30 01 60 Vakttelefon, teknisk drift

116 111

Alarmtelefon for barn og unge

38 17 69 20 Pasient- og brukerombud Vest-Agder
80 03 01 96 Kontakttelefon: Vern for eldre (Hverdager fra kl. 09.00-15.00) 
81 53 30 32 Demenslinjen
38 10 22 00

Vest-Agder krisesenter for kvinner

91 36 65 24

Krisetelefon for menn utsatt for
vold i nære relasjoner

dinutvei.no original gronnramme rgb logo2016 dinutvei.no - Nasjonal veiviser ved vold og overgrep