Artikler og kategorier
Tjenestebeskrivelser
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Nettlenker
Kalender

Flytte til Kvinesdal

Publisert . Sist endret . i kategorien Flytte til Kvinesdal

Kvinesdal er ei bygd med vel 5.800 innbyggere og strekker seg vel 6 mil fra Feda i sør til Knaben i nord. Vi ligger midt i Listerregionen som omfatter Farsund, Lyngdal, Hægebostad, Sirdal, Flekkefjord og Kvinesdal kommuner.  Det er ca 1,5 times kjøretur til Kristiansand og ca 2 timer til Stavanger.

Ledig arbeid:

De største arbeidsgiverne er Kvinesdal kommune og Eramet Norway .
Finn ledige stillinger og informasjon på  vår side Ledige stillinger, Ledige stillinger-NAV og Sørlandsliv.no.

Opplæring for innvandrere:
Kvinesdal voksenopplæring holder til i Vesterdalsveien 5, 4480 Kvinesdal på Åmot, like ved sentrum.
Voksenopplæringen tilbyr grunnskoleopplæring, spesialundervisning og opplæring i norsk og samfunnsfag for innvandrere.

Åpningstider for Kvinesdal Voksenopplæring:
Undervisningen finner sted mellom 09.00 og 15.00, mandag til fredag.
Språkelevene (norsk som fremmedspråk) har undervisning 5 dager i uka fra kl. 09.00. Sluttidspunkt varierer fra dag til dag.

For mer informasjon se Voksenopplæringen

Barnehage:

Kommunen har full barnehagedekning. Les mer: Barnehage

Skole og utdanning:

Kommunen har barneskoler, ungdomsskoler og Listervideregående skole.
Les mer: Austerdalen skole, Feda skole, Kvinlog skule, Liknes skole, Vesterdalen skole, Kvinesdal ungdomsskole, Kvinesdalsskolen, Lister videregående skole.

Vi har også en stipendordning for sykepleier- og vernepleierstudenter. Les mer: Stipendordning for sykepleier- og vernepleierstudenter

Kultur, idrett og friluftsliv:

Kommunen har et allsidig kulturtilbud med bl.a. bibliotek, kulturskole, fritidsklubb og kino. I 2011 ble Kulturhuset utbygd. Les mer: Kulturenheten.

Tomter til salgs:

Ledige kommunale tomter i Kvinesdal kommune

Næring

Ledige kommunale næringstomter i Kvinesdal kommune

Kvinesdal kommune har tilnærmet dobbelt så stor andel av sine innbyggere i primærnæringene og industrien som fylket totalt.

For de øvrige næringsgruppene har Kvinesdal en lavere andel enn fylket som helhet. Forskjellen er størst innenfor privat og offentlig tjenesteyting, varehandel, bygg og anlegg er også betydelig lavere enn fylket totalt.

Med den næringssammensetningen kommunen nå har fått, er kommunesamfunnet særdeles avhengig av storindustrien. Det er derfor en hovedutfordring for kommunen å legge til rette for en utvikling som:

• Fremmer et variert næringsliv

• Sikrer eksisterende bedrifter rammevilkår og utviklingsmuligheter som gir trygge og stabile arbeidsplasser for lokalsamfunnet.

Kommunen har en vedtatt næringsplan som danner grunnlaget for kommunens næringspolitikk. Planen revideres/rulleres. I tllegg til arbeidet med næringsplanen er det gjennom sitt arbeid med arealplan og reguleringsplaner at kommunen tilrettelegger for næringsutvikling.

Hovedmål og strategier for næringsarbeidet i Kvinesdal kommune. Bruk av næringsfondet.

For mer informasjon kontakt oss på telefon 38 35 77 00 eller e-post:

 soerlandetlogoSørlandsliv.no kan du finne informasjon fra ulike kilder om Kvinesdal og nabokommunene.