LOS Bedriftsetablering

Publisert . Sist endret . i kategorien Næring

Lokal informasjon

Søknad om bygdeutviklingsmidler


Ansvarlig enhet: Plan og Miljøenheten

For annen bedriftsetablering, kan Innovasjon Kvinesdal bistå med råd og veiledning.

Næringsarbeid i Kvinesdal

Kvinesdal kommune har en stipendordning for sykepleier- og vernepleierstudenter. 

 Stipendordning for sykepleier-/Vernepleierstudenter

Kontaktpersoner:

Råd & etablerveiledning og Innovasjon Kvinesdal AS, tlf. 945 10 218

Kontakt: Liv Øyulvstad Lindrupsen

Næringstomter

Kvinesdal kommune, leder for teknisk drift Geir Netland, tlf. 38357716

mail:

Kraftfond

Kvinesdal kommune, kommunalsjef Jostein Røyseland, tlf. 3837724,

mail:

pdfHovedmål og strategier for næringsarbeidet i Kvinesdal kommune. Bruk av næringsfondet.

Involverte enheter

Det kan være flere ulike aktører ved bedriftsetablering. Nedenfor er nevnt noen:

Innovasjon Kvinesdal, daglig leder Liv Øyulvstad
telefon: 945 10 218
Besøksadresse: Fjotlandsgata 13, Kvinesdal
Postadresse: Fjotlandsgata 13, 4480 Kvinesdal
Åpent mandag - fredag. Kontakt oss for nærmere avtale

Innovasjon Norge

Plan- og Miljøenheten

Enhet for teknisk drift

Skjema, dokumenter og lenker

Her har vi listet opp lenker til sider som kan hjelpe det ved etablering av bedrift:

Innovasjon Norge, Aust- og Vest-Agder

Innovasjon Norge

Etablerersenter Vest-Agder

Etablerer.no

 

LOS Avløsertilskudd

Publisert . Sist endret . i kategorien Næring

Lokal informasjon

Ordningen er avtalt over jordbruksavtalen som tillrettelegger for at landbruksforetak med husdyr også skal kunne ta ferie. Ordningen er en refusjonsordning.

Målgruppe: For foretak som driver plante- og husdyrproduksjon.

Kriterier: Det forutsettes dokumentasjon av utgifter til avløsning. Tilskudd beregnes ut fra produksjonens størrelse

Ansvarlig enhet

Plan- og Miljøenheten

Kontaktinformasjon:

Besøk- og postadresse: Nesgata 11, 4480 Kvinesdal
Telefon: 38 35 77 00
epost:
Enhetsleder: Tor Arne Eiken

LOS Vegbygging

Publisert . Sist endret . i kategorien Næring

Lokal informasjon

I utgangspunktet er all bygging av landbruksveger søknadspliktig. Slike søknader blir behandlet etter "Forskrift om planlegging og godkjenning av veger for landbruksformål".

Unntatt fra søknadsplikten er enkle driftsveger som medfører bare ubetydelige terrenginngrep. Med ubetydelige terrenginngrep menes fylling eller planering over korte strekninger som ikke fører til mer enn 1 meter avvik fra opprinnelig terrengnivå.

Det er kommunen som behandler søknader om bygging av landbruksveger

Ansvarlig enhet

Plan- og Miljøenheten

Kontaktinformasjon:

Besøk- og postadresse: Nesgata 11, 4480 Kvinesdal
Telefon: 38 35 77 00
epost:
Enhetsleder: Tor Arne Eiken

LOS Produksjonstilskudd

Publisert . Sist endret . i kategorien Næring

Lokal informasjon

Formålet med ordningen er å bidra til at aktivt og bærekraftig jordbruk, innenfor de målsettinger Stortinget har trukket opp.
Målgruppen er foretak som driver jordbruksproduksjon på en eller flere landbrukseiendommer.
Kriterier er at virksomheten må være registrert som merverdiavgiftspliktig etter lov av 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift § 28 og kan levere årsoppgave som landbruksforetak etter samme lov § 33.

Ansvarlig enhet

Plan- og Miljøenheten

Kontaktinformasjon:

Besøk- og postadresse: Nesgata 11, 4480 Kvinesdal
Telefon: 38 35 77 00
epost:
Enhetsleder: Tor Arne Eiken

Skjema, dokumenter og lenker

Skjema:

SLF-051 Søknad om produksjonstilskudd

Mer informasjon:

SLF's informasjon om Produksjonstilskudd 

Næringsarbeid i Kvinesdal

Publisert . Sist endret . i kategorien Næring

Kvinesdal kommune har en stipendordning for sykepleier- og vernepleierstudenter. 

 Stipendordning for sykepleier-/Vernepleierstudenter

Kontaktpersoner:

Råd & etablerveiledning og Innovasjon Kvinesdal AS, tlf. 945 10 218

Kontakt: Liv Øyulvstad Lindrupsen

Næringstomter

Kvinesdal kommune, leder for teknisk drift Geir Netland, tlf. 38357716

mail:

Kraftfond

Kvinesdal kommune, kommunalsjef Jostein Røyseland, tlf. 3837724,

mail:

pdfHovedmål og strategier for næringsarbeidet i Kvinesdal kommune. Bruk av næringsfondet.