Artikler og kategorier
Tjenestebeskrivelser
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Nettlenker
Kalender

Telefonliste - ansatte

Publisert . Sist endret . i kategorien Kontaktinformasjon

Oversikt over noen av våre og Listerrådets ansatte med telefonnummer, enhet, funksjon og/eller fagområde.
Trenger du telefonnummer til enhet, avdeling eller en interkommunal samarbeidspartner, prøv her.

Epost-adresse til den ansatte er: .

Telefonnummer    Navn FagområdeMobilnummer  
903 64 565  Alemi, Carina  Enhetsleder Boligbaserte tjenester  
917 94 607  Abrahamsen, Kari  Arbeidsgiverkontroll  
38 35 79 90  Bakken, Anne Marie Sand  Kommunepsykolog  
474 00 109  Birkeland, Anders  Rektor, Austerdalen skole 474 00 109
38 35 28 71  Bruli, Geir  Kommunalsjef, skole/barnehage,  beredskap 908 74 010
38 35 28 31  Bruli, Kari Modal  Servicekonsulent  
38 35 28 49  Balke, Katja  Rådgiver  
952 97 000  DDV IT Helpdesk    
   DELTA  Tillitsvalgt  
38 35 28 36  Dugan, Monica  Post/Arkiv, møtesekretær  
957 21 286   Daastøl, Line  Enhetsleder, Kvinesdal bo- og dagsenter 957 21 286
38 35 28 33  Eftestøl, Karin Skjekkeland  Servicekonsulent  
38 35 41 89  Eftestøl, Sverre  Kulturskolerektor 415 19 053
38 35 28 74  Ege, Ove  Økonomisjef, Rådmannens stab  
   Egeland, Helene  Kommunerevisjonen  
38 35 28 29  Egeland, Tordis M. Aa.  Servicekonsulent  
   Egaas, Morten  Hovedverneombud 970 00 956
38 35 28 56  Eiesland, Kari  Saksbeh., Landbruk, Plan- og Miljøenheten  
38 35 28 23  Eiesland, Solfrid Egeland  Enhetsleder, Barnehageenheten  
   Eiken, Lisa  Rektor, Vesterdalen skole 477 59 598
38 35 28 61  Eiken, Tor Arne  Kommunalsjef, samfunn og utvikling, næring 480 41 945
38 35 41 19  FAGFORBUNDET  Tillitsvalgt 907 24 862
38 35 85 82  Frestad, Bjørn Arild  Rektor Liknes skole 473 30 693
38 35 28 30  Galdal, Linda  Servicekonsulent  
38 35 79 90  Grøtteland, Jan Ståle  Familiesenteret  
38 35 85 61  Gundersen, Gunnar  Avd. psykisk helse  
38 35 79 90  Gunnufsen, Vanja  Helsestasjonen  
38 35 28 70  Hansen, Anne Berit Åtland  Kommunalsjef,  helse/omsorg/pleie 474 16 906
38 35 28 40  Hansen, Daila S.  Avdelingsleder, Servicekontoret  
38 35 28 51  Hansen, Gry Lindeland  Avdelingsleder, Lønn/personal  
38 35 28 53  Heiland, Tone Narvestad  Lønn/Personal  
38 35 28 37  Hersvik, Janne  Post/Arkiv  
 38 35 77 62  Hunsbedt, Vigdis  Enhetsleder, Levekår 951 62 554
38 35 85 30  Johannessen, Jens Arild  Rådmann 957 39 153
959 60 497  Johannessen, Tøri  Rektor, Kvinesdal Ungdomsskole 959 60 497 
38 35 28 45  Johnsen, Arne  Idrett og kultur  
958 26 409  Johnsen, Torbjørn  Rektor, Feda skole 958 26 409 
38 35 41 01  Kvinlaug, Jan Kristian  Rektor, Kvinlog skule  
38 35 28 47  Kvinlaug, Per Sverre  Ordfører 909 12 827
38 35 77 03  Kvinlaug, Torhild  Enhetsleder, Åpen omsorg og rehabilitering 951 57 730
90 55 38 12  Kvinlaug, Lillian  Kontormedarb., Fjotland oms.senter  
38 35 28 73  Kydland, Finn  Oppvekstkoordinator for skolene  
38 35 85 20  Kvinlaug, Anna  Rådgiver, Personal og lønn 476 41 055
38 35 28 15  Kvinlaug, Vivian Frigstad  Fjotland omsorgssenter 945 04 480 
414 75 094  Langeland, Merete  Avd.leder Bjørkelunden bofellesskap (9, 10 og12)  
38 35 28 68  Lindefjell, Tove  Regnskap  
417 08 029  Lindestad, Sissel  Hørselskontakt  
38 35 28 66  Ludviksen, Hege Fåland  Enhetsleder, Informasjonsenheten 934 85 028 
38 35 85 02  Meland, Ruth E.  Konsulent, Kvinesdal omsorgssenter  
38 35 28 55  Michelsen, Chris  Fradeling (etter delingsloven)  
481 47 997   Nedland, Kjell Peder  Arbeidsgiverkontroll 481 47 997
38 35 28 06  Netland, Geir  Enhetsleder Teknisk drift 945 04 452
38 35 28 20  Netland, Mona  Arbeidsgiverkontroll 971 46 444
38 35 28 24  Netland, Therese  Saksbeh., psykisk helse, pleie/omsorg/sosial  
38 35 06 99   Nielsen, Randi  Feda omsorgssenter  
38 35 28 60  Nissestad, Nina  Planlegger, Plan- og Miljøenheten  
   NSF  Tillitsvalgt  
38 35 79 90  Olsen, Oddbjørg Njerve  Helsestasjonen  
38 35 41 80  Olsen, Raymond  Leder, Voksenopplæringen 975 28 902
38 35 28 79  Omland, Ingunn  Skatteoppkrever 901 42 571
38 35 28 78  Orthe, Anita  Skatt  
38 35 28 35  Orthe, Marianne  Post/arkiv  
38 35 28 38  Pedersen, Sissel Merethe  Fagleder Politisk sekretariat 994 92 278 
38 35 28 67  Rafoss, Bente Helle  Fagleder Regnskap  
38 35 28 27  Rosvoll, Liv  Saksbeh., pleie/omsorg/sosial  
38 35 28 26  Ryerson, Linda R.  Saksbeh., pleie/omsorg/sosial  
38 35 28 65  Røynestad, Anne E. Moi  Konsulent, Servicekontoret  
38 35 28 69  Røyseland, Jostein  Prosjektleder 418 02 963 
38 35 02 86  Sandtorv, Irene Gullestad  Leder Frivilligsentralen/Aktivitetssenteret 991 01 536
38 35 28 44  Schou, Jan  Enhetsleder Kulturenheten 918 94 640
38 35 28 21  Senland, Kristin  Arbeidsgiverkontroll 971 86 144 
38 35 28 34  Sindland, Olaug Aase  Avdelingsleder/Arkivleder, Dokumentsenteret 951 62 557
38 35 28 88  Skjold, Monica Rennestraum  Regnskap  
38 35 28 54  Solhaug, Marit Jerstad  Oppmåling  
38 35 79 90  Svendsen, Therese  Helsestasjonen  
38 35 28 65  Svindland, Petter  Plan- og Miljøenheten  
38 35 85 01  Treland, Sandra  Konsulent, Kvinesdal omsorgsssenter  
38 35 85 62  Træland, Kristin  Treffet Dagsenter  
38 35 28 58  Træland, Jens Helge  Oppmåling  
38 35 28 75  Unhammer, Johan  Kommunelege I, Rådmannens stab  
   UTDANNINGSFORB.  Tillitsvalgt  
951 40 560  Vangen, Svein  Koordinator Listerrådet 951 40 560
38 35 28 57  Vegge, Edgar  Saksbeh. skogbruk, Plan- og Miljøenheten  
418 06 624  Vidringstad, Terese  Avd.leder, psykisk helse  
469 38 851  Wikøren, Hildegunn  Avd.leder Avlastningen, 
 Ungdomspaviljongen, 
 Faret Vest bofellesskap og Slettevegen 
 bo- og servicesenter
 
 945 10 218  Øyulvstad, Liv  Næringssjef 945 10 218
38 35 79 90  Aamodt, Kristin Edland  Avd.leder Helsestasjonen  
38 35 28 62  Aarstad, Ivar  Planlegger, Plan- og Miljøenheten