Artikler og kategorier
Tjenestebeskrivelser
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Nettlenker
Kalender

Telefonliste - enheter, avdelinger, interkommunale samarbeidspartnere

Publisert . Sist endret . i kategorien Kontaktinformasjon

Her finner du de viktigste telefonnumrene til enheter, avdelinger, interkommunale samarbeidspartnere.
Trenger du telefonnummer til ansatte, prøv her

Alfabetisk oversikt over enheter og avdelinger i Kvinesdal kommune og interkommunale samarbeidspartnere:
Telefonnummer Enhet/avdeling (tilhører enhet)/
Interkommunalt samarbeid
lederDirektetnr./
mobiltelefon
38 35 02 86 Aktivitetssenter/Frivilligsentral Irene Sandtorv 991 01 536 
971 62 852 Avlastningen Hildegunn Wikøren 469 38 851
38 35 85 11 Arbeidsstua (Åpen omsorg) Siv Galdal Olsen 977 33 166 
94 13 34 58 Austerdalen Barnehage
(barnehageenheten)
Eva Kongevold  
38 35 78 21 Austerdalen skole Anders Birkeland 474 00 109
38 35 85 60 Avdeling for psykisk helse
(Enhet for Levekår)
Terese Vidringstad 418 06 624
38 35 77 00 Barnehageenheten Solfrid Egeland Eiesland  
38 35 85 75 Biblioteket Solveig Stokkeland 945 26 979
38 35 41 38 Bjørkelunden 9 bofellesskap
(Boligbaserte tjenester)
Merete Langeland 414 75 094
38 35 85 59 eller
415 26 066
Bjørkelunden 10 bofellesskap
(Boligbaserte tjenester)
Merete Langeland 414 75 094
38 35 14 62 eller
993 57 170
Bjørkelunden 12 bofellesskap
(Boligbaserte tjenester)
Merete Langeland 414 75 094 
38 35 76 00 Boligbaserte tjenester Carina Alemi  903 64 565 
38 27 01 10 Brannvesen Sør IKS
(interkommunalt samarbeid)
   
38 35 77 00 Enhet for Levekår Vigdis Hunsbedt 951 62 554
38 38 77 00 Enhet for teknisk drift Geir Netland 945 04 452
38 35 79 90 Familiekontoret, Helsestasjonen    
38 35 41 74 eller
957 33 357
Faret Vest bofellesskap Hildegunn Wikøren 469 38 851
38 35 41 33 Feda barnehage Ragnhild Brekka  
38 35 06 99 Feda omsorgssenter  Randi Nielsen  
38 35 41 20 Feda skole Torbjørn Johnsen  
91 52 68 87 Fjotland barnehage Siv Irene Nordås   
38 35 51 05 Fjotland omsorgssenter Vivian Kvinlaug 945 04 480 
38 35 79 90 Helsestasjonen Kristin Edland Aamodt  
38 35 76 00 Hjemmesykepleien/Hjemmehjelp    
  Hørselkontor Sissel Lindestad 417 08 029
38 35 77 00 Informasjonsenheten Hege F. Ludviksen 934 85 028
38 35 58 66 Knaben Leirskole Jan Rob 97 14 00 20 
90 15 49 55 Knerten Barnehage Anne Britt N.Kristiansen  
38 35 40 98 Kommunerevisjonen Helene Egeland  
38 35 77 00 Kulturenheten Jan Schou 918 94 640
 38 35 76 00 Kvinesdal bo og dagsenter Line Daastøl  
38 35 85 94 Kvinesdal kino, kiosk    
38 35 41 50 Kvinesdal Ungdomsskole Tøri Johannessen  
38 35 41 78 Kvinesdalhallen    
38 35 41 01 Kvinlog skule Jan Kristian Kvinlaug  
38 35 70 80 Kvinesdal legesenter    
38 35 84 70 eller
02800
Kvinesdal lensmannskontor    
38 35 85 80 Liknes skole Bjørn Arild Frestad 473 30 693
38 38 20 00 Lister Barnevern (interkommunalt samarbeid)    
38 38 20 00 Lister PPT    
55 55 33 33 NAV Kvinesdal Bente Haugland  
38 35 77 00 Plan- og Miljøenheten    
38 38 20 00 PPT Lister (interkommunalt samarbeid)    
38 35 41 70 Rafoss barnehage Berit Ofte  
38 35 77 00 Rådmannen Jens Arild Johannesen 957 39 153
  Sentrum barnehage Charlotte Jansen Åveland 476 42 360
38 35 76 00 Sentrum Omsorgsdistrikt    
38 35 77 00 Servicekontoret    
38 35 28 79 Skatteoppkrever Ingunn Omland  
38 35 07 66 eller 
416 33 998
Slettevegen bo- og servicesenter Hildegunn Wikøren 469 38 851
38 35 41 14 eller 
476 67 718
Ungdomspaviljongen, fellesrom Hildegunn Wikøren 469 38 851 
913 00 160 Vakttelefon - vann, vei og avløp
(Enhet for teknisk drift)
   
38 35 85 50 Vesterdalen skole  Ingjerd Sindland 480 34 670
38 35 41 80 Voksenopplæringen     
38 35 15 90 Åmot bofellesskap
(Enhet for Levekår)
Terese Vidringstad  418 06 624
38 35 41 40 Åmotsmarka barnehage
(Barnehageenheten)
Christian Meland 482 61 734
38 35 76 00 Åpen omsorg og rehabilitering Torhild Kvinlaug 951 57 730