Artikler og kategorier
Tjenestebeskrivelser
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Nettlenker
Kalender
Opp

Kommuneplan

Kommuneplanens arealdel 2015-2027 er en overordnet arealplan for hele kommunen, vedtatt 09.09.2015. Planen utarbeides for en 12 års periode og vurderes rullert hvert fjerde år.

Planen fastsetter hvilke områder som kan bygges ut. Den bestemmer hvilke prinispper og forutsetninger som skal ligge til grunn for den mer detaljerte planleggingen av utbyggingsprosjekter, og vern og bruk av arealer. Kommuneplanens arealdel 2015-2027 gjelder foran eldre reguelringsplaner ved motstrid dersom ikke annet er vedtatt i planen.

 
 
Powered by Phoca Download