Artikler og kategorier
Tjenestebeskrivelser
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Nettlenker
Kalender

Kreftkoordinator

Publisert . Sist endret . i kategorien Åpen omsorg og rehabilitering

En kreftkoordinator hjelper den som er rammet av kreft og deres pårørende, slik at de kan oppleve trygghet og en mer sammenhengende helsetjeneste.
Det kan være hjelp i forhold til diagnose, behandling, rehabilitering, lindring og omsorg ved livets slutt. Den kreftrammede, pårørende og helsepersonell kan ta direkte kontakt med kreftkoordinatoren.

AnneLillNoraasKreftsykepleier/kreftkoordinator: Annelill Rafoss Norås

Kontortid: tirsdag og fredag kl. 7.30-15.00 (hverdager)

Telefon: 417 08 030

epost-adresse:

 

Åpen omsorg og rehabilitering

Publisert . Sist endret . i kategorien Åpen omsorg og rehabilitering

Kontaktinformasjon
Postadresse: Nesgata 11, 4480 Kvinesdal
Besøksadresse: Farmonen 13 B, 4480 Kvinesdal
Telefon: 38 35 76 00
epostadresse:
Konstituert enhetsleder:·Torhild Kvinlaug epost:

Åpen omsorg og rehabilitering yter og administrerer hjemmetjenester for hele Kvinesdal kommune.
Vi tilbyr tjenester som hjemmesykepleie og hjemmehjelp til hjemmeboende, som på grunn av sykdom eller funksjonshemming trenger nødvendig helsehjelp for å kunne bo hjemme. Til hjemmeboende regnes også omsorgssentrene som tilbyr leiligheter/hybler med bemanning fordelt på Feda og Fjotland. I tillegg har enheten ansvar for ergoterapeut, hilseminister, hjelpemiddelkoordinator, ambulerende vaktmester, brukerstyrt personlig assistent, trygghetsalarm, matombringing, omsorgslønn, fysioterapeut og dagsentertilbud. Enheten hjelper også til med tilrettelegging/hjelpemidler og tildeling av ulike boliger. Tjenestene tildeles etter søknad.

Informasjonsbrosjyre:

Aktuelle planer/dokumenter: