Artikler og kategorier
Tjenestebeskrivelser
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Nettlenker
Kalender

Fjotland omsorgssenter

Publisert . Sist endret . i kategorien Fjotland omsorgssenter

Kontaktinformasjon
Postadresse: Nesgata 11, 4480 Kvinesdal
Besøksadresse: Kvinlog
Telefon: 38 35 51 05
Avdelingsleder: Vivian Frigstad Kvinlaug
Konstituert enhetsleder: Torhild Kvinlaug

Fjotland omsorgssenter består av 22 omsorgshybler med bemanning og 2 trygdeboliger. Det ytes hjemmehjelp og hjemmesykepleie på omsorgssenteret og ute i distriktet. På omsorgssenteret er det også et dagsenter som har åpent mandag, onsdag og fredag. Det er også mulighet for å kjøpe middag alle dager.

Informasjonsbrosjyre: