Artikler og kategorier
Tjenestebeskrivelser
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Nettlenker
Kalender

Hjelpemidler

Publisert . Sist endret . i kategorien Hjelpemidler


Kontaktinformasjon
Besøksadresse: Farmonen 13 B, 4480 Kvinesdal

Syn/Hørselskontakt: Sissel Lindestad, tlf. 417 08 029

For hjelpemidler ta kontakt med ergoterapeut Siv Tone Rossevatn, tlf. 954 14 244. 

Enhetsleder: Torhild Kvinlaug

Hjelpemidler

Hjelpemiddelkonsulenten kartlegger behovet og tilrettelegger/ formidler hjelpemidler fra NAV. Det er ambulerende vaktmester som leverer/monterer og returnerer hjelpemidler. Ambulerende vaktmester har også ansvar for montering og drift av trygghetsalarmer, samt utlevering av middag i hele kommunen. 

Informasjonsbrosjyre: Omsorgstjenester i Kvinesdal. Trygghet. Egenmestring. Kreativitet