Artikler og kategorier
Tjenestebeskrivelser
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Nettlenker
Kalender

Hverdagsrehabilitering

Publisert . Sist endret . i kategorien Hverdagsrehabilitering

Kontaktinformasjon 
Besøksadresse: Farmonen 13, 4480 Kvinesdal
Tlf: 38 35 77 00
Avdelingsleder: May Linda Tesaker
Enhetsleder: Torhild Kvinlaug

Hverdagsrehabilitering er tidsavgrenset rehabilitering i hverdagslige gjøremål. Rehabiliteringen foregår i brukerens hjem og nærmiljø. Et tverrfaglig team foretar en kartlegging og jobber sammen med brukeren for å nå målene.