Artikler og kategorier
Tjenestebeskrivelser
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Nettlenker
Kalender

Austerdalen skole

Publisert . Sist endret . i kategorien Austerdalen skole

Kontaktinformasjon:

Postadresse: Nesgata 11, 4480 Kvinesdal
Besøksadresse: Jerstadmonen, 4480 Kvinesdal
Telefon: 38 35 78 21
E-post:
Skolens nettside: http://austerdalen.skole.no/
Enhetsleder: Anders Birkeland.

Austerdalen skole ligger på Jerstadmonen i Austerdalen, ca. 7,5 km fra kommunesenteret. Skolen er en selvstendig tjenesteenhet med ca. 10 årsverk / 13 ansatte. Den har ca. 70 elever fra 1. til 7. årstrinn. Bokmål er opplæringsmål.

Austerdalen skole gir grunnskoleopplæring i henhold til bestemmelsene i opplæringsloven til barn i alderen 6-13 år som er bosatt i Austerdalen skolekrets, gnr. 64 – 99, 164 –167, 169 og 210 – 217. Skolefritidsordning tilbys til elever på 1. - 4. trinn før og etter skoletid når det er behov for det.