Artikler og kategorier
Tjenestebeskrivelser
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Nettlenker
Kalender

Barnehageenheten

Publisert . Sist endret . i kategorien Barnehageenheten

Kontaktinformasjon:

Besøk- og postadresse: Nesgata 11, 4480 Kvinesdal
Telefon: 38 35 77 00

epost:
Enhetsleder: Solfrid E. Eiesland

Barnehage-enheten består av 7 kommunale heldagsbarnehager, som alle tilbyr plass til barn i alderen 0 - 6 år:

Barnehagene er plassert desentralisert i de ulike områdene av kommunen. Enheten har tilsammen ca. 80 årsverk og ca. 100 ansatte.
Barnehagene skal tilby kommunens innbyggere mulighet for å få barnehageplass, i henhold til bestemmelsene i barnehageloven med tilhørende forskrifter.

Beskrivelse av tjenesten Barnehageplass

 Søknadsskjema om Barnehageplass