Artikler og kategorier
Tjenestebeskrivelser
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Nettlenker
Kalender

Austerdalen barnehage

Publisert . Sist endret . i kategorien Austerdalen barnehage

Kontaktinformasjon:

Postadresse: Nesgt. 11, 4480 Kvinesdal

Besøksadresse: Jerstad, 4480 Kvinesdal - ca. 7,5 km. fra sentrum

Kontor: 94 13 34 58, Imperium: 90 28 23 42, Profectus: 94 51 05 50, Fortuna: 90 87 78 45

epost:

Nettside: http://austerdalen-barnehage.no/

Åpningstid: Kjernetiden er mellom kl. 07.30 og 16.30. Hvis det er behov for tidligere åpning om morgenen, kan dette avtales. Tidligste åpningstid er normalt kl. 06.45.

Styrer: Eva Kongevold

Enhetsleder: Solfrid Egeland Eiesland

Austerdalen barnehage er en kommunal heldagsbarnehage, som ligger på Jerstad i Austerdalen, ca. 7,5 km fra kommunesenteret.

Barnehagen er godkjent med 36 plasser for barn over 3 år. Når barn under 3 år tas inn, legger de beslag på to plasser. Barnehagen har f.t. 11 ansatte.

Beskrivelse av tjenesten Barnehageplass

 Søknadsskjema om Barnehageplass