Artikler og kategorier
Tjenestebeskrivelser
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Nettlenker
Kalender

Boligbaserte tjenester

Publisert . Sist endret . i kategorien Boligbaserte tjenester

Kontaktinformasjon
Postadresse: Nesgata 11, 4480 Kvinesdal
Besøksadresse: Farmonen 13 B, Kvinesdal
Telefon: 38 35 76 00
epostadresse:
Enhetsleder: Carina Alemi (direkte mob: 903 64 565)

Boligbaserte tjenester yter og administrerer kommunale tjenester i bofellesskap og til personer i egen bolig. Det ytes målrettet miljøarbeid i form av omsorg, tilsyn, helsehjelp, praktisk bistand, praktisk bistand og opplæring og fritidsaktiviteter. Bistanden er individuelt tilpasset ut i fra vedtak.
Enheten består av 5 bofellesskap for mennesker med utviklingshemming, i tillegg til Ungdomspaviljongen, som er en bolig for unge funksjonshemmede og trafikkskadde. Avlastningsbolig for barn er et tilbud under Ungdomspaviljongen.

Søknadsskjema: