Artikler og kategorier
Tjenestebeskrivelser
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Nettlenker
Kalender

Avdeling for psykisk helse

Publisert . Sist endret . i kategorien Avdeling for psykisk helsearbeid

Kontaktinformasjon:

Postadresse: Nesgata 11, 4480 Kvinesdal
Besøksadresse: Åmot, Kvinesdal
Telefon: 38 35 85 64 / 908 36 611
Avdelingsleder: Terese Vidringstad
Enhetsleder: Vigdis Hunsbedt

Avdeling for psykisk helsearbeid er organisert inn under Enhet for levekår og har ansvar for oppfølging av voksne med psykiske lidelser.