Artikler og kategorier
Tjenestebeskrivelser
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Nettlenker
Kalender

Tjenestekontor

Publisert . Sist endret . i kategorien Tjenestekontor

Kontaktinformasjon:

Post- og besøksadresse: Nesgata 11, 4480 Kvinesdal
Tlf.: 38 35 77 00
epost:
Saksbehandlere: Linda R. Ryerson, Liv Rosvoll, Therese Netland, Ane Haugland

Enhetsleder: Vigdis Hunsbedt

Avdelingen tar imot og saksbehandler alle søknader som behandles etter lov om helse- og omsorgstjenester, pasientrettighetsloven og lov om psykisk helsetjenester i kommunen.