Artikler og kategorier
Tjenestebeskrivelser
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Nettlenker
Kalender

Avløpsnett og renseanlegg

Publisert . Sist endret . i kategorien Avløp og rensing

Kommunalt avløpsnett.

Kvinesdal kommune har utbygd offentlig kloakk i følgende områder:
Feda - Refstie, Øye - Liknes - Hamrebakkene, Jerstad, Storekvina - Breimoen, Kvinlog, Knaben.

60% av kommunens husstander tilkoblet offentlig nett.
Samtlige renseanlegg som drives i kommunen har en glimrende renseeffekt ( fosforfjerning på 95-99%) og tilfredsstiller samtlige krav gitt i utslippstillatelsen fra Fylkesmannens Miljøvernavdeling.