Artikler og kategorier
Tjenestebeskrivelser
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Nettlenker
Kalender

Havn

Publisert . Sist endret . i kategorien Havn


Den kommunale kaia i Kvinesdal kommune ligger innerst i Fedafjorden. Havna er isfri og har gode innseilingsforhold.
Ved siden av den offentlige kaia ligger kaia til Eramet Norway a/s med ca. 270 anløp i året, som tilsier den sjette største havn i Norge målt i tonnasje.

Den kommunale kaia har ca. 20 da. bakareal for mellomlagring av gods. Området har direkte avkjørsel fra FV 465 og kort avstand til E39.

Ved anløp Kvinesdal kommunale kai
Alle anløp meldes Søyland Shipping ( tlf. 38 35 05 05) som står for all koordinering av trafikk av kaia og er behjelpelig med nødvendige tjenester og betalingsformidling for avgifter.

Leie av lagringsplass

Leie av lagringsplass i tilknytning til kai forvaltes av Enhet for teknisk drift .

Priser og forskrift

Småbåthavn

Kvinesdal kommune disponerer småbåthavn på Feda som drives av Kvinesdal Småbåtforening.

Interkommunalt samarbeid:

Skjærgårdsparken Lister som bl.a. har som formål å tilrettelegge for båtfolk med bryggeanlegg, tømmemuligheter og andre fasilliteter.