Artikler og kategorier
Tjenestebeskrivelser
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Nettlenker
Kalender

Informasjon om renovasjon/avfallshåndtering

Publisert . Sist endret . i kategorien Renovasjon

Kvinesdal kommune deltar i et interkommunalt renovasjonsselskap (IRS), med tilholdssted på Erikstemmen i Flekkefjord kommune. Deltakende kommuner er Kvinesdal, Flekkefjord, Sirdal og Lund.

IRS har inngått kontrakt for innhenting av husholdningsavfall med firmaet Reno Norge as.


Miljøstasjon Øye:
Kvinesdal kommune har inngått driftsavtale med Netland & Sønner for en miljøstasjon på Øye.

Åpningstider på Miljøstasjonen på Øye og mobil miljøstasjon.


Husholdningsavfall:
Kommunen har innført sortering i 4 fraksjoner.
■ Matavfall, hageavfall og brosjyrer
■ Restavfall og bleier
■ Plastafall og isopor
■ Aviser og ukeblader, drikkekartonger

Matavfall blir hentet hver andre uke, en gang i uken på sommerstid. Gjenvinningsfraksjoner og restavfall tømmes hver 4. uke. Sekkene må ikke overstige 20 kg.

Det er mulig for sammenslåing av abonnementer med å betale 80% av full avgift.


Hytter og fritidshus:

Kvinesdal kommunestyre vedtok 25.05.2005 at det skal innføres tvungen renovasjon for hytter/fritidshus i Kvinesdal kommune med virkning i fra 1.01.2006.
pdfForskrift for hytterenovasjon i Kvinesdal

Alt avfall fra hytter/fritidshus, jfr. § 3, må medtas til utplasserte containere.

Driftsutvalget vedtok i møte 23.11.05. følgende plassering av innsamlingspunkt for hytteavfall.

■Feda småbåthavn.
■Teknisk drift – Åmot industriområde.
■Parkeringsplass ved veikryss Hidreskog – Nåværende E39.
■Coop Gjemlestad.
■Coop Kvinlog.
■Parkeringsplass på Haddelandsheia.(Containerene til Hægebosta og Åseral renovasjonsselskap)
■Parkeringsplass på Krågeland.(Lengst vest)
■Parkeringsplass på sanden Knaben.
■Veg til Nesjen


Industriavfall:

Næringsavfall leveres gjennom godkjent renovatør og etter avtale.
Næringsavfall kan også leveres direkte til godkjent mottak (IRS - eller Miljøstasjonen).


Glass/metall:

Container er satt ut på følgende steder: Feda, Liknes, Kvinlog, Gjemlestad, Storekvina og Hamrebakkene.


Annet avfall fra husholdning:
Ryddeavfall/ hageavfall, spesialavfall og lignende leveres på Miljøstasjonen på Øye.

Har du spørsmål vedr. renovasjon, ta kontakt med IRS på telefon 38 32 60 80, internett eller epost