Artikler og kategorier
Tjenestebeskrivelser
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Nettlenker
Kalender

Vannverk

Publisert . Sist endret . i kategorien Vann og vannverk

Kommunalt vannverk
Kommunen kan tilby offentlig vannforsyning i følgende områder:
Feda, Øye - Liknes, Storekvina, Kvinlog, Jerstad

Hele 60 % av kommunens husstander forsynes fra offentlig vannverk.
I tillegg kommer deler av fritidsbebyggelsen på Knaben.
All kommunalt vannforsyning hentes fra grunnvannsbrønn, både i løsmasser og fjell.