Artikler og kategorier
Tjenestebeskrivelser
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Nettlenker
Kalender

Veier

Publisert . Sist endret . i kategorien Veier

Kvinesdal kommune har ca. 160 km med kommunale veger. En del av vegene har fast dekke.

Kvalitet/ Standard

Samtlige kommunale veger har en relativ høy standard. De fleste har et tillatt akseltrykk på 10t. og 8t. Pga eldre fagverksbruer er det kun tillatt for 6t. på enkelte veger. Disse er skiltet.

Tjenester

Vedlikehold av kommunale veger blir i stor grad utført ved innleie av eksterne entreprenører. Dette gjelder både sommer- og vintervedlikehold. Som eks. har vi 19 private brøytekontraktører.

Private veger gis tilbud på brøyting mot en avgift til kommunen.

Krav for å få brøyting er kun vegens standard og at det må være snuplass. Det stilles ingen krav til lengden på vegen.

Kommunen besørger pr. i dag brøyting av ca. 83 km private veger.

Kvinesdal kommune har som målsetting at samtlige kommunale veger skal være brøytet til kl. 07.00, gang/ sykkelsti til kl. 08.00.

Med ca. 160 km. kommunale veger kan vi ikke daglig registrere eventuelle skader på vegene. Vi setter derfor stor pris på at brukerne av de enkelte veger melder fra til teknisk etat dersom det har oppstått uforutsette hendelser på vegene.

Vi hjelper deg med:
Søknad om brøyting private veger
Tillatt aksellast
Avkjørselsøknader
Byggeavstander til kommunale veger