Artikler og kategorier
Tjenestebeskrivelser
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Nettlenker
Kalender

Feda skole

Publisert . Sist endret . i kategorien Feda skole

Kontaktinformasjon:

Postadresse: Nesgt. 11, 4480 Kvinesdal
Besøksadresse: 4485 Feda
Telefon: 38354120
E-post:
Nettside: http://feda.skole.no
Enhetsleder: Torbjørn Johnsen

Feda skole ligger på Feda, sør i kommunen ved E39, ca. 12 km fra kommunesenteret. Skolen er en selvstendig tjenesteenhet med ca. 10 årsverk / 15 ansatte. Den har ca. 55 elever fra 1. til 7. årstrinn. Bokmål er opplæringsmål.

Feda skole gir grunnskoleopplæring i henhold til bestemmelsene i opplæringsloven til barn i alderen 6-13 år som er bosatt i Feda skolekrets, gnr. 1 – 42, 45 - 46 samt 112. Skolefritidsordning tilbys elever på 1. - 4. trinn før og etter skoletid samt i ferier og på fridager når det er behov for det.