Artikler og kategorier
Tjenestebeskrivelser
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Nettlenker
Kalender

Kulturskolen

Publisert . Sist endret . i kategorien Kulturskolen

Dirigentkinesthesia-in-kvinesdal-bl-1-web-foto-torillhaugenKULTURSKOLENS FORMÅL
Kvinesdal kulturskole har som målsetting å gi barn og ungdom i kommunen mulighet for et variert og planmessig musikk- og kulturskoletilbud, og å stimulere interessen for aktiv kunstutfoldelse i hjem, skole og samfunn.

UNDERVISNINGSLOKALER
Det meste av undervisningen foregår på KULTURSKOLEN sine egne lokaler på Åmodt. Lokalene ligger ved siden av kulturhuset. Det foregår også undervisning på Kvinlog skule.

KONSERTER / ARRANGEMENTER
I løpet av skoleåret arrangeres det huskonserter, utstillinger av elevarbeider og interne elevsamlinger. På slutten av skoleåret arrangerer kulturskolen avslutningskonsert i Kulturhuset. Det blir dessuten lagt vekt på å bruke kulturskole-elever i andre arrangement og tilstelninger som foregår i - og utenfor kommunen.

KULTURSKOLENS ADMINISTRASJON
Besøksadresse : KULTURSKOLEN, tidligere helsehuset på Åmodt
Postadresse : Nesgata 11, 4480 KVINESDAL
Telefon : 38 35 41 89
Mobil : 415 19 053
Rektor : Sverre Eftestøl
E-mail :

Spørsmål vedr. Kvinesdal kulturskole rettes til skolens rektor, Rådhuset eller mobil: 415 19 053.

REGLER VED PÅMELDING
NB! Alle som ønsker opptak i kulturskolen, også tidligere søkere og nåværende elever, må sende inn søknadsskjema. NB!
Ved elevopptak vil en først prioritere de elevene som allerede går i kulturskolen samt de av elevene som står på venteliste. Nye elever blir tatt opp så langt det er ledige elevplasser.
Ventelisten fungerer som en vanlig kø ved at du rykker fremover og får elevplass så snart en ny plass blir ledig. Går du imidlertid ut av køen ved f.eks. at du lar være å søke om igjen neste år, havner du bakerst ved ny søknad et annet år.
Voksne gis også mulighet for å søke plass i kulturskolen, men ved opptak vil elever i grunnskole og videregående skole bli prioritert.
Påmeldingen er bindende og gjelder for et skoleår (høst- og vårsemesteret). For nye elever gis det anledning til å slutte etter høstsemesteret når skriftlig melding blir gitt innen 1. desember. Elever som ikke betaler elevkontingent, mister automatisk elevplassen.
Det er mulig å søke opptak i løpet av hele året, men hovedpåmeldingen er 1.mars. Søknader som kommer inn etter hoved påmeldingen 1.mars blir bare prioritert i den grad det er ledige elevplasser.

NB! Søknadsfrist: 1. mars. NB!

PÅMELDING
Du melder deg på til kulturskolen ved å bruke elektronisk søknadsskjema.
Det er mulig for en elev å søke flere tilbud. Du må i så fall sende inn ett påmeldingsskjema for hvert av tilbudene du ønsker å delta på. Du kan også printe ut påmeldingsskjema og sende det inn i papirformat.

MELDING OM OPPTAK
Alle elever får melding om de er opptatt eller ikke.
Melding om opptak blir sendt ut i august i forbindelse med skolestart.
NB! Det tas forbehold om lærerkrefter og tilstrekkelig påmelding.