Budsjettkonferansen 16.08.12

Publisert . Sist endret . i kategorien Politikernett

budsjettkonferanse litePå budsjettkonferansen fikk dere utdelt en del dokumenter. Noen av dem ligger elektronisk tilknyttet denne artikkelen. Legger også ved rapporten "På sporet" - om levekår og frafall i Kvinesdal kommune.

Bruk av politikernett

Publisert . Sist endret . i kategorien Politikernett

Politikernettet er ment å være et hjelpemiddel for de folkevalgte i Kvinesdal til enkelt å finne viktig informasjon de trenger i sitt arbeid.

Initiativet kom fra Svein Arne Jerstad, men vi ønsker at andre folkevalgte også skal bidra til å gjøre Politikernettet til et nyttig verktøy. Så kom med innspill til videreutvikling og stoff du ønsker å finne her.

Nettbrett til folkevalgte: Under finner du først en artikkel på internett der det framgår at nettbrett fra arbeidsgiver er skattefritt når det ikke medfølger simkort.
Videre så finner du de reglementene som det vises til i avtalen om iPad.

http://www.risanger.no/it-kommunikasjon/nettbrett-skattefritt-men-ikke-bruken/

reglement ved bruk av it-ressurser internett og e-post i kvinesdal kommune.pdf 
retningslinjer-sosiale-medier-230412-del-71-12.pdf
etiske-retningslinjer-for-kvinesdal-kommune.pdf

Anne Lise Gullestad