Artikler og kategorier
Tjenestebeskrivelser
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Nettlenker
Kalender

Bokollektivene

Publisert . Sist endret . i kategorien Bokollektivene

Kontaktinformasjon

Besøksadresse: Farmonen 13a, 4480 Kvinesdal

Telefon vaktrom: 38 35 85 05
Bo 1: 417 08 011
Bo 2: 417 08 012
Bo 3: 417 08 013

Avdelingsleder: Kirsti Lie Carlsen: 38 35 85 04 (dagtid)
Enhetsleder: Line Daastøl

Boenhetene består av tre avdelinger, hvorav to er boliger med heldøgns bemanning, mens 1 er institusjon med skjermet enhet. Til sammen har avdelingene 21 plasser.
Opphold tildeles brukere som har diagnostisert middels til alvorlig demens, og har behov for tilrettelagt miljø/skjerming. Brukeren må ha behov for omfattende heldøgns omsorgstjenester som er vanskelig å gi i brukerens hjem, samt at det foreligger et varig pleie- og omsorgsbehov.

Kvinesdal kommune har utarbeidet egne retningslinjer for «Saksbehandling av helse og omsorgstjenester»: 

Mer informasjon om Boenhetene, kan finnes i velkomstbrosjyren for avdelingen

Boenhetene er en livsgledeavdeling og ønsker å gjøre hverdagen til beboerne meningsfull. Ved innkomst blir beboers ønsker og interesser kartlagt, som gir grunnlag for videre samarbeid på avdelingen. Pårørende er ofte med i denne prosessen. Det blir utført både individuelle aktiviteter, samt felles aktiviteter for hele avdelingen/huset.
For mer informasjon om livsgledearbeidet, besøk gjerne Kvinesdal bo og dagsenter sin Facebookside eller Livsglede for eldre sin hjemmeside.

Velkommen til oss på Bo!»

Søknadsskjema til helse og omsorgstjenester kan lastes ned her: