Artikler og kategorier
Tjenestebeskrivelser
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Nettlenker
Kalender

Langtidsavdelingen

Publisert . Sist endret . i kategorien Langtidsavdelingen

Kontaktinformasjon
Besøksadresse: Farmonen 13 b, 4480 Kvinesdal
Telefon vaktrom: 38 35 85 13
Langtidsavdeling I:  417  08 016
Langtidsavdeling II: 417 08 017
Avd.leder: 417 08 027
Avdelingsleder: Alfred Larsen
Enhetsleder: Line Daastøl

Langtidsavdelingen har 24 institusjonsplasser og er for pleietrengende langtidsbeboere.
Langtidsopphold i sykehjem tildeles til brukere med svært omfattende heldøgnshjelpebehov og hjemmebaserte tjenester vurderes ikke lenger som tilstrekkelig.