Artikler og kategorier
Tjenestebeskrivelser
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Nettlenker
Kalender

Kvinesdal ungdomsskole

Publisert . Sist endret . i kategorien Kvinesdal Ungdomsskole

Kontaktinformasjon:

Postadresse: Nesgata 11, 4480 Kvinesdal

Besøksadresse: Åsevegen 12, 4480 Kvinesdal

Telefon: 38354150

E-post:

Skolens nettside: http://kvinesdal.ungdomsskole.no/

Enhetsleder: Tøri Johannessen

Kvinesdal ungdomsskole ligger i boligområdet Prestegarden, i umiddelbar nærhet til kommunesenteret. Skolen er en selvstendig tjenesteenhet med ca. 30 årsverk / 40 ansatte. Den har ca. 200 elever fra 8. til 10. årstrinn.

Skolen gir grunnskoleopplæring i henhold til bestemmelsene i opplæringsloven til barn i alderen 13-16 år. Elevene kommer fra skolekretsene Austerdalen, Vesterdalen, Liknes og Feda. Bokmål er opplæringsmål.