Artikler og kategorier
Tjenestebeskrivelser
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Nettlenker
Kalender

Kvinlog skule

Publisert . Sist endret . i kategorien Kvinlog skule

Kontaktinformasjon:

Postadresse: Nesgt. 11, 4480 Kvinesdal

Besøksadresse: 4473 Kvinlog

Telefon: 38354101 / 901 57 268

Epost:

Nettside: http://kvinlog.skule.no

Enhetsleder: Jan Kristian Kvinlaug

Kvinlog skule ligg ved FV 42 på Kvinlog i Vesterdalen, ca. 27 km fra kommunesenteret. Skolen er ei sjølvstendig tenesteeining med om lag 15 årsverk / 22 tilsette, og har ca. 75 elevar frå 1. til 10. årssteg. Nynorsk er opplæringsmål.

Kvinlog skule gjev grunnskoleopplæring i samsvar med opplæringslova til barn i alderen 6-16 år som er busette i Kvinlog skulekrets, gnr. 170 – 209 og 218 – 222.

Elevar på 1. - 4. årssteg får tilbod om skolefritidsordning (SFO) før og etter skoletid dersom dei treng det.