Artikler og kategorier
Tjenestebeskrivelser
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Nettlenker
Kalender

Liknes skole

Publisert . Sist endret . i kategorien Liknes skole

Postadresse: Nesgt. 11, 4480 Kvinesdal
Besøksadresse:Prestegardsvegen 3, 4480 Kvinesdal
Telefon:  38358580
E-post:
Enhetsleder: Bjørn Arild Frestad

Liknes skole ligger i boligområdet Prestegarden, i umiddelbar nærhet til kommunesenteret.
Skolen er
er en selvstendig tjenesteenhet med ca. 38 årsverk / 45 ansatte. Den har ca. 300 elever fra 1. til 7. årstrinn. Bokmål er opplæringsmål.

Liknes skole gir grunnskoleopplæring i henhold til bestemmelsene i opplæringsloven til barn i alderen 6-13 år som er bosatt i Liknes skolekrets, gnr. 43 - 44, 47 – 63, 100 – 111, 113 – 132 og 162 – 163.
Skolen tilbyr skolefritidsordning for elever på 1. - 4. årstrinn før og etter skoletid, samt i ferier og på fridager. Elever fra de mindre skolene kan søke om å benytte ferietilbudet.