Artikler og kategorier
Tjenestebeskrivelser
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Nettlenker
Kalender

BU - midler / Innovasjon

Publisert . Sist endret . i kategorien Landbruk

Over Jordbruksavtalen avsettes det hvert år midler til bygdeutvikling (Bygdeutviklingsfondet).

BU-midlene er det viktigste økonomiske virkemidlet i jordbruksavtalen for å få til næringsutvikling i og i tilknytning til jordbruket. Det meste av midlene tildeles på fylkesnivå, og administreres av Innovasjon Norge – Agderkontoret og Fylkesmannens Landbruksavdeling.

Produksjonstilskudd

Publisert . Sist endret . i kategorien Landbruk

Krav for å kunne søke:
Være registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund innen søknadsfristen (dvs. ha organisasjonsnummer)
Drive vanlig jordbruksproduksjon på én eller flere landbrukseiendommer.

Landbruk

Publisert . Sist endret . i kategorien Landbruk

Kvinesdal kommune har et totalareal på 970 km2.. Av dette er ca 10% Setesdal Vesthei Ryfylkeheiene verneoråde. I dette verneområdet ligger også kommunens høyeste punkt, Bergeheia som ligger 996 meter over havet ca 5 kilometer øst for Nesjen.