Artikler og kategorier
Tjenestebeskrivelser
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Nettlenker
Kalender

Miljøplan

Publisert . Sist endret . i kategorien Landbruk

miljoeplanTrinn 1 av miljøplan gjelder for alle som mottar produksjonstilskudd, og er en forutsetning for å motta fullt produksjonstilskudd. Ved avkryssing på søknadsskjema om produksjonstilskudd blir det svart for om foretaket har miljøplan trinn 1 og om komplett miljøplan trinn 1 vil være tilgjengelig innen 15. november.

Søknad om bygdeutviklingsmidler

Publisert . Sist endret . i kategorien Landbruk

Søker må ha tilknytning til landbrukseiendom. Eiendommen må være en alminnelig landbrukseiendom, det vil si på minst 10 dekar jordbruksareal, våningshus og nødvendig driftsbygninger som nyttes til landbruksproduksjon. Andre med tilknytning til eiendom kan også søke.

Den nye landbruksmeldingen

Publisert . Sist endret . i kategorien Landbruk

Bilde av Forsiden på LandbruksmeldingenDen etterlengtede landbruksmeldingen (Meld.St.9) ble lagt frem for stortinget fredag 02.12.2011. Meldingen er regjeringens forslag til stortinget og vil gi føringer for landbruks- og matpolitikken de kommende 10 årene.

Mer fra Landbruksmeldingen

Publisert . Sist endret . i kategorien Landbruk

Forside Landbruksmelding 9-2011Stortingsmeldingen som ble lagt frem for stortinget forrige fredag er landbruks- og matdepartementet (regjeringen) sitt forslag til stortinget om den fremtidige politikken på området. Det er 12 år siden sist melding ble lagt frem, og det har kun blitt lagt frem 5 meldinger tidligere gjennom de siste 50 årene.