Følg med byggingen av den nye svømmehallen. Hver uke legger vi ut en timelap - det tas 1 bilde hvert  min.:

Uke 16/2016Uke 50/2015 Uke 35/2015Uke 26/2015Uke 25/2015Uke 24/2015


 

Pelearbeid på svømmehalltomta

Publisert . Sist endret . i kategorien Svømmehall

Perspektiv nord2 dokPeling på svømmehalltomta ved Nesbrua starter 22. juni og varer til 10. juli, og fra 27. juli til 11. august i tidsrommet kl. 07.00 til kl. 20.00 på hverdager. Naboer vil måtte regne med en del støy når pelene blir slått ned i jorda. Vi håper at man har forstålese for det ubehaget dette medfører.

Anbudsbefaring for ny svømmehall

Publisert . Sist endret . i kategorien Svømmehall

Svommehall fra NesbruaOnsdag 4. mars var det anbudsbefaring for svømmehallen og det møtte opp representanter fra 8 forskjelllige firma. Det ser ut som det er stor interesse for bygging av den nye svømmehallen.