Artikler og kategorier
Tjenestebeskrivelser
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Nettlenker
Kalender

Regnskap

Publisert . Sist endret . i kategorien Regnskap

Regnskapsavdelinga fører regnskapene for Kvinesdal kommune, Kvinesdal fellesråd og menighetsrådene. De krever inn kommunale avgifter, og betaling for kommunale tjenester, og sørger for bokføring og utbetaling av alle faktura til kommunen.

Kontaktinformasjon:
Besøks- ogpostadresse: Nesgata 11, 4480 Kvinesdal
Telefon: 38 35 77 00
Telefaks: 38 3577 01
e-postadresse:
Fagleder regnskap: Bente Helle Rafoss