Artikler og kategorier
Tjenestebeskrivelser
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Nettlenker
Kalender

Vesterdalen skole

Publisert . Sist endret . i kategorien Vesterdalen skole

Kontaktinformasjon:

Postadresse: Nesgt. 11, 4480 Kvinesdal

Besøksadresse: Breimoen, 4480 Kvinesdal

Telefon: 38358550

E-post:

Nettside: http://vesterdalen.skole.no

Enhetsleder: Ingjerd Sindland

Vesterdalen skole ligger på Breimonen i Vesterdalen, ca. 9 km fra kommunesenteret. Skolen er en selvstendig tjenesteenhet med ca. 10 årsverk / 13 ansatte. Den har ca. 70 elever fra 1. til 7. årstrinn. Bokmål er opplæringsmål.

Vesterdalen skole gir grunnskoleopplæring i henhold til bestemmelsene i opplæringsloven til barn i alderen 6-13 år som er bosatt i Vesterdalen skolekrets, gnr. 133 – 161 samt 168. Skolefritidsordning tilbys til elever på 1. - 4. trinn før og etter skoletid når det er behov for det.