Artikler og kategorier
Tjenestebeskrivelser
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Nettlenker
Kalender

Postlister

Publisert . Sist endret . i kategorien Postlister

Kvinesdal kommune publiserer felles postliste tilhørende vårt saksarkiv. Postlisten publiseres med fire dagers utsettelse, dvs post registrert for eksempel mandager kommer på nett lørdag.

Postliste-ikon Innsyn i postlister   

Kommunestyret vedtok 22.2.12 i sak 16/12 "Kvinesdal - en åpen kommune" at det skal legges ut fulltekstdokumenter i postlista. Mandag 15. oktober starter utleggingen.

Alle typer offentlige dokumenter vil bli lagt ut, både mottatte og sendte brev, notater og saksframlegg.

Av tekniske årsaker vil samtidig postlister før 11. oktober bli utilgjengelige. Man må kontakte kommunen for å få tilgang til disse.

Begjæring om innsyn sendes .
Offentleglova gir deg rett til innsyn i kommunale dokumenter. 
Lenke til
Offentleglova
Justisdepartementets rettleiar