Artikler og kategorier
Tjenestebeskrivelser
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Nettlenker
Kalender

Arbeid

arbeid

Under temaet ARBEID finner du beskrivelser av tjenester som i all hovedsak leveres av statlige myndigheter.

Spørsmål du vil finne svar på er for eksempel:

       • Hvem kan søke om å motta en tjeneste?
       • Hvordan og hva må du søke om tillatelse til?
       • Hvordan kan du klage på en avgjørelse?
 Vi håper sidene kan gjøre det enklere for deg å finne frem i tilbudene som ytes av det offentlige.