Artikler og kategorier
Tjenestebeskrivelser
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Nettlenker
Kalender

Arbeidsliv

Dette er ikke en kommunal tjeneste, men andre som står ansvarlig for å levere. Tjenestene under "Arbeid" er i hovedsak levert av NAV.

Permittering

Opprettet 20.09.11 Sist endret 08.03.13 Tema Arbeidsliv, Emneord

statPermittering innebærer at arbeidstakeren blir helt eller delvis løst fra arbeidet på grunn av innskrenking i driften eller arbeidsstans bestemt av arbeidsgiver.

Sykefravær

Opprettet 20.09.11 Sist endret 08.03.13 Tema Arbeidsliv, Emneord

statFravær fra arbeid i forbindelse med sykdom eller skade. Gjelder også som følge av barns sykdom. 

Yrkesrettet attføring

Opprettet 20.09.11 Sist endret 08.03.13 Tema Arbeidsliv, Emneord

statØkonomisk støtte til personer som på grunn av sykdom, skade eller lyte har fått nedsatt evne til å utføre inntektsgivende arbeid. Målet er å skaffe arbeid eller å holde fram i eksisterende arbeid.

Yrkesskade

Opprettet 20.09.11 Sist endret 08.03.13 Tema Arbeidsliv, Emneord

statPersonskade, sykdom eller dødsfall som følge av arbeidsulykke. En sykdom kan også bli godkjent som yrkessykdom dersom den er en følge av skadelig påvirkning fra arbeidsmiljøet og er en av de sykdommene som er nevnt i forskrift om yrkessykdommer.

<<  1 [2