Artikler og kategorier
Tjenestebeskrivelser
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Nettlenker
Kalender

Arbeidsmiljø

Opprettet 20.09.11 Sist endret Fredag, 08 Mars 2013 Tema Arbeidsliv, Emneord

statArbeidmiljø er definert i arbeidsmiljøloven og gjelder alle arbeidstakere, unntatt sjøfart og fiske som er regulert i egne forskrifter.Loven inneholder bestemmelser om hvilke plikter arbeidsgiver og arbeidstaker har når det gjelder å sørge for et forsvarlig arbeidsmiljø.

Det settes opp krav til virksomhetene at de skal ha verneombud og arbeidsmiljøutvalg, og at en del virksomheter der det er nødvendig skal ha bedriftshelsetjeneste.