Artikler og kategorier
Tjenestebeskrivelser
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Nettlenker
Kalender

Arbeidstvist

Opprettet 20.09.11 Sist endret Fredag, 08 Mars 2013 Tema Arbeidsliv, Emneord

statArbeidstvist er en tvist mellom en arbeidsgiver eller arbeidsgiverforening og en fagforening om lønns- og andre arbeidsvilkår. Arbeidstvist kan gjelde uenighet om gyldigheten, eksistensen eller forståelsen av en tariffavtale, da betegnes den rettstvist; eller den kan gjelde krav om opprettelse av tariffavtale eller endringer i innholdet av en tariffavtale som løper ut, da betegnes den interessetvist.