Artikler og kategorier
Tjenestebeskrivelser
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Nettlenker
Kalender

Hovedavtalen

Opprettet 20.09.11 Sist endret Fredag, 08 Mars 2013 Tema Arbeidsliv, Emneord

statHovedavtalen for arbeidstakere i staten har som formål å være grunnlaget for arbeidstakernes rett til medbestemmelse ved siden av bl.a. tjenestetvistloven, tjenestemannsloven og arbeidsmiljøloven.

Den skal gi arbeidstakerne en reell innflytelse på hvordan deres arbeidsplass skal organiseres, være et redskap for å utvikle ledelse, medbestemmelse og arbeidsmiljø og gi den enkelte arbeidstaker mulighet for faglig og personlig utvikling. Endringer i hovedavtalen gjøres under hovedoppgjøret.