Artikler og kategorier
Tjenestebeskrivelser
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Nettlenker
Kalender

Artikler merket med: Lønns- og trekkoppgave

Arbeidsgiver

Opprettet 20.09.11 Sist endret 09.03.13 Tema Arbeidsliv, Emneord

statArbeidsmiljøloven definerer arbeidsgiver som enhver som har tilsatt arbeidstaker for å utføre arbeid i sin tjeneste. Arbeidsgivere kan få hjelp med rekruttering og omstilling hos NAV arbeid.

Alle som har personer ansatt hos seg er arbeidsgiver. Stat, fylkeskommune og kommune er arbeidsgiver for de som er ansatt hos de respektive. 

Inntekts- og formueskatt

Opprettet 20.09.11 Sist endret 02.03.13 Tema Skatt og ligning, Emneord

statPersonlige skatteytere betaler inntektsskatt av arbeidsinntekt og pensjoner. Det skal også betales skatt av nettoformue over et visst nivå.