Artikler og kategorier
Tjenestebeskrivelser
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Nettlenker
Kalender

Arbeidssøking og rekruttering

Dette er ikke en kommunal tjeneste, men andre som står ansvarlig for å levere. Tjenestene under "Arbeid" er i hovedsak levert av NAV.

Arbeidsmarkedstiltak

Opprettet 20.09.11 Sist endret 09.03.13 Tema Arbeidssøking og rekruttering, Emneord

statArbeidsmarkedstiltak er et av arbeidsmarkedspolitikkens viktigste virkemidler for å fremme et velfungerende arbeidsmarked. Arbeidsmarkedstiltak skal bidra til økt yrkesdeltakelse, redusert ledighet og til å motvirke utstøting ved å hjelpe personer med problemer i arbeidsmarkedet til arbeid og aktivitet.

Arbeidssøking

Opprettet 20.09.11 Sist endret 09.03.13 Tema Arbeidssøking og rekruttering, Emneord

statRegistrering som arbeidssøker. 

Arbeidstillatelse

Opprettet 20.09.11 Sist endret 09.03.13 Tema Innvandring og innreise, Arbeidssøking og rekruttering, Emneord

statAlle utlendinger, med unntak av danske, svenske, finske og islandske statsborgere, må i utgangspunktet ha arbeidstillatelse for å ta arbeid eller drive ervervsvirksomhet i Norge. For EØS-borgere og deres familiemedlemmer er det gitt en utvidet og enklere adgang til å ta opphold og arbeid i Norge som følge av EØS-avtalen.

CV

Opprettet 20.09.11 Sist endret 09.03.13 Tema Arbeidssøking og rekruttering, Emneord

generell infoCurriculum vitae. Opplysninger om utdanning og tidlegere arbeid. Medregnet registrering av CV hos for eksempel Nav. Arbeidssøking er eget emneord.

Rekruttering

Opprettet 20.09.11 Sist endret 09.03.13 Tema Arbeidssøking og rekruttering, Emneord

statArbeidsgivere med rekrutteringsbehov kan kontakte NAV for å få hjelp til finne fram til arbeidstagere til både faste og midlertidige jobber

Yrkesautorisasjon

Opprettet 20.09.11 Sist endret 09.03.13 Tema Arbeidssøking og rekruttering, Emneord

statRett til å praktisere et yrke.