Artikler og kategorier
Tjenestebeskrivelser
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Nettlenker
Kalender

Barn og foreldre

Adopsjon

Opprettet 20.09.11 Sist endret 10.03.13 Tema Barn og foreldre, Emneord

statAdopsjon er et skifte av et barns juridiske foreldreskap. Foreldreansvaret flyttes fra barnets biologiske foreldre til adoptivforeldrene. Formålet med adopsjon er i første rekke å gi et godt og varig hjem til et barn som de biologiske foreldrene ikke kan ta hånd om.

Arv og gaver

Opprettet 20.09.11 Sist endret 16.12.16 Tema Dødsfall, Skatt og ligning, Barn og foreldre, Emneord

fylkeArv- eller gavemelding skal sendes til kemnerkontoret i det fylket der arvelateren (den en arver fra) eller giveren bor.

Barnebidrag

Opprettet 20.09.11 Sist endret 10.03.13 Tema Barn og foreldre, Emneord

statBarnebidrag er et bidrag til den som har hovedomsorgen for et barn når foreldrene ikke bor sammen. Bidraget tar utgangspunkt i hva det koster å ha et barn, inntekten til begge foreldrene og den tiden som foreldrene har samvær med barnet. 

Barnetrygd

Opprettet 20.09.11 Sist endret 10.03.13 Tema Barn og foreldre, Økonomiske ytelser, Emneord

statBarnetrygd blir som hovedregel gitt automatisk for alle barn under 18 år som fødes i Norge. Barnetrygden utbetales til mor, med mindre foreldrene gir beskjed om at far skal ha barnetrygden utbetalt til seg. Foreldre som har inngått skriftlig avtale om delt bosted for barnet kan velge å dele barnetrygden.

Engangsstønad

Opprettet 20.09.11 Sist endret 10.03.13 Tema Barn og foreldre, Økonomiske ytelser, Emneord

statKvinner som ikke har opparbeidet rett til forelderpenger får utbetalt engangsstønad ved fødsel eller adopsjon av barn. Foreldrepenger, kontantstøtte, omsorgspenger, stønad til enslig forsørger og adopsjon er alle egne emneord.

Farskap

Opprettet 20.09.11 Sist endret 10.03.13 Tema Barn og foreldre, Emneord

statDet skal fastsettes farskap for alle barn som blir født i Norge. Regelverket om fastsetting og endring av farsskap finnes i barneloven.

Foreldrepenger

Opprettet 20.09.11 Sist endret 10.03.13 Tema Barn og foreldre, Økonomiske ytelser, Emneord

statForeldrepenger skal sikre inntekt for foreldre i forbindelse med fødsel og adopsjon. Det er en forutsetning at den som mottar foreldrepenger har omsorgen for barnet og ikke er i arbeid.

Foreldrepermisjon

Opprettet 20.09.11 Sist endret 09.03.13 Tema Barn og foreldre, Permisjonsordninger, Emneord

statPermisjon fra arbeid for mor og far i forbindelse med fødsel og adopsjon.

Kontantstøtte

Opprettet 20.09.11 Sist endret 16.12.16 Tema Barn og foreldre, Økonomiske ytelser, Emneord

statDu kan få kontantstøtte for barn mellom ett og to år eller adoptivbarn som ikke har begynt på skolen. Kontantstøtten skal bidra til at familiene selv kan ta større del av omsorgen for egne barn. Du kan velge om du selv vil ha heltidsomsorg for barnet, eller i hvilken grad du vil overlate omsorgen for barnet til andre, uavhengig av hvordan tilsynet ordnes.

Lekeplass

Opprettet 20.09.11 Sist endret 10.03.13 Tema Barn og foreldre, Fritid, Emneord

kommuneEt avgrenset område utendørs som er lagt til rette for at barn kan leke.

[12  >>