Artikler og kategorier
Tjenestebeskrivelser
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Nettlenker
Kalender

Barn og foreldre

Omsorgspenger

Opprettet 20.09.11 Sist endret 10.03.13 Tema Barn og foreldre, Økonomiske ytelser, Emneord

statFormålet med omsorgspenger er å kompensere for bortfall av arbeidsinntekt for arbeidstakere i forbindelse med barns eller barnepassers sykdom.

Omsorgspermisjon

Opprettet 20.09.11 Sist endret 09.03.13 Tema Barn og foreldre, Permisjonsordninger, Emneord

statOmsorgspermisjon er den permisjon som faren har rett til for å bistå moren i forbindelse med fødselen. Far har rett til omsorgspermisjon i to uker. Hvis foreldrene ikke bor sammen, kan denne retten tas av en annen person som bistår mor.

Personnavn

Opprettet 20.09.11 Sist endret 16.12.16 Tema Barn og foreldre, Samliv, Personopplysninger, Emneord

statMelding om å ta, endre eller sløyfe navn skal sendes til folkeregisteret ved likningskontoret. Alle skal ha fornavn og ett enkelt eller dobbelt etternavn. I tillegg kan en ha mellomnavn. Førstegangs navnevalg må skje innen barnet fyller seks måneder.

Skolefritidsordning

Opprettet 20.09.11 Sist endret 10.03.13 Tema Grunnskoleopplæring, Barn og foreldre, Emneord

kommuneAlle kommuner skal ha et tilbud om skolefritidsordning (SFO) før og etter skoletid for 1. – 4. årstrinn og for barn med særskilte behov for 1. – 7. årstrinn. Kommunens plikt til å ha skolefritidsordning er begrenset til skoleåret. Det er ingen plikt for kommunene til å ha en slik ordning i feriene. Opplæringsloven gir ikke elevene rett til plass i SFO.

Stønad til enslig forsørger

Opprettet 20.09.11 Sist endret 10.03.13 Tema Barn og foreldre, Økonomiske ytelser, Emneord

statØkonomisk ytelse som skal sikre inntekt for de som har aleneomsorg for barn. Skal stimulere til sjelvforsørging. Medregnet overgangsstønad og støtte til barnetilsyn, utdannelsesstøtte og støtte til flytting.

<<  1 [2